เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2557
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขอำเภอ บันทึกรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขอำเภอ บันทึกรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
Back
Next
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ประชากรรายหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายตำบล
- ประชากรกลางปี รายตำบล ณ 30 มิถุนายน 56
ข้อมูลประชากร ปี 55
ข้อมูลประชากร กลางปี 56
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
ภาพกิจกรรม นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม เข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
เฝ้าระวัง `ไข้หวัดนก` ทุกสายพันธุ์ช่วงฤดูหนาว
เฝ้าระวัง `ไข้หวัดนก` ทุกสายพันธุ์ช่วงฤดูหนาว
Back
Next
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขอำเภอ บันทึกรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.ท่าตะเกียบ
บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการประชุมการจัดตั้งคลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การบริการด้วยใจ (Service Mind) รุ่นที่ 1 
           คามู คามู (Camu-camu) มีนามในทางวิทยาศาสตร์ว่า Myrciaria dubia เป็นพืชพันธุ์ในวงศ์ Myrtaceae มีประเภทเป็นพุ่มไม้หรือไม้ต้นขนาดเล็ก คามู คามู มีการกระจายตัวอยู่บริเวณที่น้ำท่วมถึงในประเทศบราซิล ไปกระทั่งถึงประเทศเปรู มีส่วนสูงโดยประมาณ 2 - 3 . ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ผลมีเส้นแบ่งครึ่งวงกลมโดยประมาณ 1 นิ้ว  อ่านต่อ.......
การวิเคราะห์กรอบอัตรา FTE Version 2
 
          แพงพวยฝรั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกในฐานะไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ทนทาน ออกดอกตลอดปี ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ทนโรคแมลงได้ดี ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกเป็นไม้กระถางก็งดงามเช่นเดียวกับปลูกเป็นแปลงหรือตามริมทางเท้าในสวนสาธารณะ ฯลฯ ทนแห้งแล้งได้ดี  อ่านต่อ.......
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557 - 2560
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558
          วาซาบิ (ญี่ปุ่น: ??? wasabi ?) เป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากการบดลำต้นของพืช Canola (Japanese horseradish) จัดเป็นไม้ล้มลุกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกบรอกโคลีและกะหล่ำ เป็นสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่น สามารถปลูกได้ทั้งบนดิน และพื้นน้ำ โดยปลูกบนพื้นน้ำจะให้คุณภาพที่ดีกว่า ในหลายประเทศมักจะเรียกวาซาบิกันผิดๆ ว่าฮอร์สแรดิชญี่ปุ่น ฮอร์สแรดิชสีเขียว หรือแม้แต่มัสตาร์ดญี่ปุ่น  อ่านต่อ.......