" ไม่มีข่าวครับ "
-  รับสมัครคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ   ดาว์นโหลด
 
-  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ดาวน์โหลดเอกสาร
" ไม่มีข่าวครับ "
" ไม่มีข่าวครับ "
อัพเดทล่าสุด 8 เมษายน 2557
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2557
Adobe Acrobat Reader 10.0.06
WinRAR 5.01 ( 32 bit )
Google Chrome 33.0.1750.5
FireFox 26.0
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2556
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao Provincial Public Health Office
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค
ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค
Back
Next
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ประชากรรายหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายตำบล
- ประชากรกลางปี รายตำบล ณ 30 มิถุนายน 56
ข้อมูลประชากร ปี 55
ข้อมูลประชากร กลางปี 56
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดฯ
22 - 23
มกราคม 2557
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดฯ
22 - 23 มกราคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัดฯ
22 - 23 มกราคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
ควบคุมโรคมะเร็ง 24 มกราคม 2557
เชิญชวนเจ้าหน้าที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ
และหน่วยงานในสังกัด ส่งข้อมูลข่าวสาร
Link หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นหน้าเว็บไซต์สามารถ
ส่งข้อมูลได้ที่ Email : mayong_007@hotmail.com
News Plublic Health
นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
27 กุมภาพันธ์ 2557
‘นอนดูทีวี นอนตะแคงดูแท็ปเล็ต’ ระวังคอเอียง
‘นอนดูทีวี นอนตะแคงดูแท็ปเล็ต’ ระวังคอเอียง
อัดความรู้แม่ให้นมลูก ลดภาวะทารกตัวเหลือง
อัดความรู้แม่ให้นมลูก ลดภาวะทารกตัวเหลือง
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 4 - 5 มีนาคม 2557