-  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ดาวน์โหลดเอกสาร
" ไม่มีข่าวครับ "
" ไม่มีข่าวครับ "
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2557
Adobe Acrobat Reader 10.0.06
WinRAR 5.01 ( 32 bit )
Google Chrome 33.0.1750.5
FireFox 26.0
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ งบปี 2556
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา - Chachoengsao Provincial Public Health Office   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10/04/2014
วาระการประชุม ICT วันที่ 10 เมษายน 57 ดาวน์โหลด
ก.ส่งเสริมสุขภาพ
09/04/2014
ประชุมด้านโภชนาการ วันที่ 8 เมษายน 57  ดาวน์โหลด
การเจ้าหน้าที่
08/04/2014
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ดาวน์โหลด
นิติกร
04/03/2014
การตรวจสอบภายใน  57  ดาวน์โหลด

เลิกเหล้าเข้าพรรษา / มาชวนคนใกล้ตัวของคุณ เลิกเหล้ากันเถอะ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลิกเหล้าเข้าพรรษา / มาชวนคนใกล้ตัวของคุณ เลิกเหล้ากันเถอะ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
Back
Next
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ประชากรรายหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประชากรรายอายุ รายตำบล
- ประชากรกลางปี รายตำบล ณ 30 มิถุนายน 56
ข้อมูลประชากร ปี 55
ข้อมูลประชากร กลางปี 56
เลขที่  31  ถนนยุทธดำเนิน  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 โทร 038 - 511189 , 511640 , 514963 , 814337
นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๖
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 4 - 5 มีนาคม 2557
เตือน “เด็ก-ผู้สูงวัย” ระวังปอดบวม
เตือน “เด็ก-ผู้สูงวัย” ระวังปอดบวม
Back
Next
นพ.วีรพล นิธิพงศ์ นพ.สสจ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายปรีชา เฮงสมบูรณ์ รอง นพ.สสจ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี 12 สิงหา มหาราชินี (ภาคค่ำ)
ณ ศาลาจัตุรมุข