รวมทั้งหมด 4 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1

ปฏิทินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน กันยายน 2566
วันที่ กิจกรรม สถานที่ จำนวนคน กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ
ใช้/ไม่ใช้ ทะเบียน คนขับ การเบิกน้ำมัน
4ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอ.บางน้ำเปรี้ยว8คบ. ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 2989 ฉช กำชัย จันทร์หอมเบิก
7ตรวจจัดระเบียบสังคมฯพื้นที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุ่ม อ.เมืองฉะเชิงเทรา6NCD ขอใช้รถและน้ำมันราชการ   
12GPP ร้านยา/คลินิก/สปาอ.พนมสารคาม4คบ. ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 2989 ฉช วสันต์ เณรเทียนเบิก
20ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาบดี หมู่ที่ 12 7ส่งเสริมฯ ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 6027 ฉช กำชัย จันทร์หอมเบิก