ปฏิทินห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลือกห้องประชุม
กลับไปดูปฏิทินทั้งหมด
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 1.เชิญประชุมปฏิบัต /ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)/08:30-17:00
 2.เชิญประชุมปฏิบัต /ห้องประชุมยุทธดำเนิน/08:30-16:30
 3.สอบสัมภาษณ์ /ห้องประชุมรับรองนนทรี/08:30-16:30
 4.สัมภาษณ์ข้าราชกา /ห้องประชุมอ่างฤาไน/08:30-16:30
 5.สอบสัมภาษณ์ /ห้องประชุมศรีสุนทร/08:30-16:30
 6.สัมภาษณ์ข้าราชกา /ห้องประชุมบางปะกง/08:30-16:30
 7.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมพุทธโสธร/09:00-10:30
 8.การตรวจเยี่ยมราช /ห้องประชุมพุทธโสธร/14:00-16:30
16 
17 
18 
19 
20 
 1.ประชุมคณะทำงานขั /ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)/08:30-16:30
 2.ตรวจสอบภายใน /ห้องประชุมพุทธโสธร/13:00-16:30
 3.คณะทำงานขับเคลื่ /ห้องประชุมพุทธโสธร/08:30-12:00
 4.ประชุม Walk Run Bike ครั้ง /ห้องประชุมรับรองนนทรี/13:00-16:00
 5.ประชุมคณะทำงานขั /ห้องประชุมอ่างฤาไน/08:30-10:00
 6.ข้อมูลการติดตามผ /ห้องประชุมบางปะกง/08:00-16:30
 7.เกษียณ66 /ห้องประชุมอ่างฤาไน/14:00-15:00
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30