21 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : เกษียณ/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 10:00-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :15 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม :

ผู้ขอใช้ห้องประชุม :
ลบเหตุการณ์