20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : เกษียณ66/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 14:00-15:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :7 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : เดชชัย/วันดี

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ชาลินี
ลบเหตุการณ์