18 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : การประชุม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าที่เสื่อมคุณภาพในสถานประกอบกิจการ/ ร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้า/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

Conference :

ช่วงเวลา : 13:00-17:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :17 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : อวล./คบส.ยุทธศาสตร์ และหัวหน้าส่นวราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : อวล.
ลบเหตุการณ์