20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-10:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : หัวหน้าพยบาล

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : อาณํติ
ลบเหตุการณ์