28 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ข้อหารือค่าไฟฟ้าสถานที่ฉีดวัคซีนม.ราชภัฏ/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference :

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.สสจ. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.พุทธโสธร ปภ.จังหวัดฯ ม.ราชภัฏ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : เจริญชัย
ลบเหตุการณ์