14 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ตำแหน่งว่าง/ห้องประชุมรับรองนนทรี

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host หน่วยงานอื่น / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 09:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : น้ำทิพย์

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ชาลินี
ลบเหตุการณ์