19 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-13:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะกรรมการและเลขา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : มารินี
ลบเหตุการณ์