11 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ติดตามงาน/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 00:00-12:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : บค

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ดวงนภา
ลบเหตุการณ์