15 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จ.ฉช. ครั้งที่1/2566/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

Conference :

ช่วงเวลา : 09:00-10:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผวจ.,นพ.สสจ,อนุกรรมการคุ้มครองฯ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : สิริพันธ์ จิตตางกูร
ลบเหตุการณ์