5 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : แผนงบลงทุน เขต6/ห้องประชุมรับรองนนทรี

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference : ระบบ Webex Meeting / Host เขต6 / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 15:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ก.พยส.
ลบเหตุการณ์