7 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคกก.รับรองผลการตรวจประเมินหน่วยบริการเจาะเลือดฯนอกรพ./ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบบริการ

Conference :

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :0 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คกก./นักเทคนิคการแพทย์

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : กง.พัฒนาคุณภาพฯ
ลบเหตุการณ์