4 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมชี้แจงในการปรับปรุงตำแหน่ง ชพ/ห้องประชุมรับรองนนทรี

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host กระทรวง / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.สสจ และกง บุคคล

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : น้ำทิพย์ ธรรมชาติ
ลบเหตุการณ์