22 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ระดับจังหวัด/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference : ระบบ Webex Meeting / Host กระทรวง / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 10:00-15:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : พยส.
ลบเหตุการณ์