14 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคกก.สัมภาษณ์/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : จิดาภา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : จิดาภา
ลบเหตุการณ์