26 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : นอกรอบ กวป./ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-10:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คกก.ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : พยส.
ลบเหตุการณ์