20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ (แถว2)/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : กลุ่มการพยาบาล

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ก.พยส.
ลบเหตุการณ์