26 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : กวป./ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :100 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม :

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ก.พยส.
ลบเหตุการณ์