1 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมการดำเนินงานปฐมภูมิ/ห้องประชุมศรีสุนทร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบบริการ

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :60 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิจังวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : อารียา
ลบเหตุการณ์