1 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมงานวิชาการเขต 6/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host หน่วยงานอื่น / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 08:30-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : กลุ่มงาน บค.

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : จิดาภา
ลบเหตุการณ์