27 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่2ปี66/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ถ่ายออกพื้นที่ระบบ Zoom Meeting Host สสจ.

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :8 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : เจ้าหน้าที่รพ.พุทธโสธร 5 ท่าน, เจ้าหน้าที่สสจ. 3 ท่าน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : น.ส.ณิชาภา อ่ำสวัสดิ์
ลบเหตุการณ์