20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ตรวจสอบภายใน/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Conference :

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :50 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม :
ลบเหตุการณ์