6 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานยุติเอดส์และวัณโรคระดับจังหวัด (M&E unit)/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link : Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/5287514014?pwd=V0R5ZFNFWWMwOUJoOUhlaEpqUk5GZz09 https://us02web.zoom.us/j/5287514014?pwd=V0R5ZFNFWWMwOUJoOUhlaEpqUk5GZz09

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : สคร.6

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นางสุบงกช จันทร์ไทย
ลบเหตุการณ์