ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข
  -  กระทรวงสาธารณสุข

  - 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

  -  สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ฉช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office